Anesteziologie a urgentní medicína

 
 

Vážení fanoušci, příznivci stránky “Anesteziologie a urgentní medicína” na facebooku,


jakožto hlavní administrátor a zakladatel předmětné stránky bych se rád vyjádřil k poslednímu příspěvku, který byl publikován, konkr.:
Rád bych se vyjádřil, že tento příspěvek NEBYL publikován žádným administrátorem stránky ARIM.cz, nýbrž novým editorem stránky, kterým je p. Bc. Daniel Cach, ze sp. KCF Group, s.r.o., který je taktéž erudovaným zdravotníkem, konk. v oboru všeobecná sestra.


Uvedený příspěvek byl smazán, konkr. mnou.


Kolektiv ARIM.cz se v každém případě absolutně distancuje od uveřejněného příspěvku, tzn. není z “dílny” našeho kolektivu.


Zároveň bych chtěl sdělit, že společnost KCF Loyalty Group, s.r.o. projevila zájem o správu stránky http://www.facebook.com/aumedicina což jsem jim, konkr. p. Cachovi po dlouhé sérii jednání umožnil s platností od 15.12.2016.


Velice mne mrzí fakt, že byl výše uvedený příspěvek vůbec publikován a jakožto hlavní správce předmětné stránky se Vám, fanouškům upřímně omlouvám.


Prosím, jakékoli dotazy, otázky k předmětnému příspěvku

                                       proto prosím směrujte na email: info@kcfgroup.eu


Stránka Anesteziologie a urgentní medicína přístoupila na propagaci komerčních příspěvků z důvodu, že veškerá činnost byla financována mnou, příp. kolegy administrátory. Proto jsem přistoupil k “prodeji” prostoru na stránce, avšak po výše uvedeném přípspěvku jsem se rozhodl, že se odbřemeníme od “Anesteziologie a urgentní medicína” a povedeme zcela novou stránku, BEZ jakýchkoli reklam, placených odkazů a podobných věcí, aby zároveň plně vystihovala původně zvolený název:


Anesteziologie Resuscitace a Intenzivní Medicína . cz (ARIM.cz)

a taktéž na facebooku https://www.facebook.com/arimedicine/ - vše BEZ jakýchkoli reklam.


Osobně jsem se z výše uvedeného dostatečně poučil.


                                                                                 S uctivým pozdravem,

                                                   

                                                                                 Jiří Brebera, hl. administrátor, a kolektiv

                                                                                 stránky arim.cz                                          Pro pokračování na arim.cz klikněte SEM

Prohlášení